Steun voor alleenstaande ouders

Vakantiehuisje aanvragen

Ook voor 2017  heeft het bestuur van het Hendrik Pierson Fonds weer besloten om in de zomervakantie (midweken) vakantiehuisjes te huren bij Landal Greenpark en beschikbaar te stellen voor alleenstaande ouders (en hun kinderen) die geen financiële mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan.  Voorwaarden voor het aanvragen van een gratis vakantiehuisje zijn:

  • Aanvragen kunnen uitsluitend door hulpverleners van de bij ons bekende instellingen/organisaties gedaan worden die zich richten op hulp aan alleenstaande ouders.
  • Per instelling kunt u één aanvraag indienen voor een cliënt (alleenstaande ouder met kinderen) die geen financiële middelen heeft om op vakantie te gaan.
  • De aanvraag wordt gezien als onderdeel van het totale hulpverleningspakket en dient door de betreffende hulpverlener voorzien te worden van een korte motivatie.
  • Aanvragen dienen voor 20 maart 2017 ingediend te worden. Vanaf 1 mei worden de vakantiehuisjes definitief toegewezen en ontvangt de instelling/hulpverlener een bevestiging.

Organisaties die hulp verlenen aan alleenstaande ouders, informeren wij elk jaar schriftelijk over de beschikbare vakantiehuisjes. Naast een overzicht van het vakantiehuisjesaanbod ontvangt men dan tevens een inschrijfformulier. De aanvragen worden op datum van binnenkomst behandeld. Hoe eerder een aanvraag wordt ingediend, des te meer kans dat wij u een huisje kunnen toewijzen.

LET OP: Na 20 maart 2017 is het niet meer mogelijk om een beroep op een vakantiehuisje te doen. Wel kunt u uw contactgegevens (naam instelling, adres, postcode/plaats, telefooonnummer en e-mailadres) per email (info@fiomhendrikpiersonfonds.nl) aan ons doorgegeven, zodat u volgend jaar automatisch (medio maart/april) per email informatie ontvangt over vakantiehuisjesaanbod in 2018.

 

 


 

  • Vakantiehuisje aanvragen

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

Hendrik Pierson Fonds

Postbus 2096

5202 CB Den Bosch

073 – 6274115

E-mail

 

Contact

 

 

 

teksten thansz

webdesign tinka4design