Steun voor alleenstaande ouders

Babyspullen aanvragen

Er kunnen weer aanvragen gedaan worden voor 2022.

Voordat u start met het invullen van het online Aanvraagformulier Babyspullen geven wij u de volgende punten mee:

  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door maatschappelijke organisaties die hulp bieden aan alleenstaande ouders.
  • Een aanvraag kan pas ingediend worden bij een zwangerschap vanaf 6 maanden.
  • De ondersteuning dient te passen in het hulpverleningsaanbod. De aanvraag wordt gezien als onderdeel van het totale hulpverleningspakket en wordt ondersteund door de betreffende hulpverlener.
  • Wij doneren uitsluitend wanneer er geen beroep kan worden gedaan op bestaande voorzieningen.
  • Aan een eerder toegekende aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele toekomstige aanvragen.
  • Indien wij de aanvraag honoreren, ontvangt de organisatie instructies hoe de cliënt de spullen kan bestellen.
  • Wij streven een zo ruim mogelijk spreidingsbeleid na; spreiding over het jaar, het land en over de instellingen die in aanmerking komen.

 

Nadat u het Aanvraagformulier Babyspullen heeft ingevuld, ontvangt u van ons een bevestiging. Uw aanvraag zal binnen 6 weken in behandeling genomen worden.

 


 

  • Babyspullen aanvragen

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design