Steun voor alleenstaande ouders

Individuele hulp aanvragen

Een aanvraag indienen voor een individuele cliënt gaat via het online Aanvraagformulier Individuele hulp.

 

Voordat u start met het invullen van het formulier, geven wij u graag de volgende punten mee:

 • Cliënten kunnen zelf geen aanvraag indienen, de aanvraag dient via een maatschappelijke organisatie te verlopen die zich richt op hulp aan alleenstaande ouders.
 • De maximale vergoeding bedraagt 350 euro.
 • De financiële ondersteuning dient te passen in het hulpverleningsaanbod. De aanvraag wordt gezien als onderdeel van het totale hulpverleningspakket en wordt ondersteund door de betreffende hulpverlener.
 • Wij doneren uitsluitend wanneer er geen beroep kan worden gedaan op bestaande voorzieningen.
 • Wij vergoeden geen aanvragen voor een laptop voor gebruik op school of thuis. Hiervoor zijn voldoende andere mogelijkheden om die aan te vragen.
 • We verstrekken geen giften in het kader van schuldsanering, kosten voor levensonderhoud, voorschotten op lopende aanvragen bij de gemeentelijke (uitkerings)instantie of voorschotten op (door derden) toegezegde bedragen.
 • In beginsel verstrekken wij geen suppletie op uitkeringen van de gemeentelijke (uitkerings)instantie.
 • Aan een eerder toegekende aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele toekomstige aanvragen.
 • Wij streven een zo ruim mogelijk spreidingsbeleid na; spreiding over het jaar, het land en over de instellingen die in aanmerking komen.
 • Wilt u een bijdrage aanvragen voor een baby-uitzet, dan dient de aanvraag te verlopen via Babyspullen.

LET OP: Indien wij een donatie verstrekken, storten we het toegekende bedrag uitsluitend op de bankrekening van de organisatie. We gaan er vanuit dat deze toeziet op een juiste besteding van het bedrag. Vul op het aanvraagformulier daarom altijd bij IBAN het bankrekeningnummer van uw organisatie in.

Nadat u het Aanvraagformulier Individuele hulp heeft ingevuld, ontvangt u automatisch een bevestiging en wordt uw aanvraag binnen 8 – 10 weken behandeld.

 


 

 • Individuele hulp aanvragen

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design