Steun voor alleenstaande ouders

Wilt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

vader en kind

Vindt u dat het Hendrik Pierson Fonds goed werk doet en wilt u ons steunen? Wij zijn blij met alle bijdragen van particulieren en bedrijven die ons helpen om nog meer alleenstaande ouders en hun kinderen een steuntje in de rug te kunnen geven.

Het Hendrik Pierson Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Door het ANBI-keurmerk is uw bijdrage vrijgesteld van belasting.

In overleg kunt u eventueel een specifiek project sponsoren.

 

E: info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

IBAN: NL79FVLB0227156978
t.n.v. Stichting Fiom Hendrik Pierson Fonds, ’s-Hertogenbosch

 

 

 

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design