Steun voor alleenstaande ouders

Ontstaan van het HPF

In 1975 sloegen de F.I.O.M, de Hendrik PiersonVereniging, De Com, de KVCM en de Hendrik Piersonstichting -verschillende initiatieven rondom de zorg voor ongehuwde moeders- de handen ineen. Ze richtten een fonds op voor alleenstaande moeders, het Steunfonds Stichting Fiom Hendrik Pierson.

De naam is een eerbetoon aan Hendrik Pierson (1834-1923), een Nederlandse predikant en directeur van de Heldringstichting. De stichting die zich van oorsprong inzette voor prostituees, opende in 1882 het Magdalenahuis; een toevluchtsoord voor ongehuwde, aanstaande moeders.

In de loop der jaren veranderde het fonds haar naam in ‘Stichting Fiom Hendrik Pierson Fonds.’ Ook werd de doelgroep breder; het fonds richt zich tegenwoordig niet meer alleen op moeders, maar op álle alleenstaande ouders en hun kinderen.

Deze ontwikkeling is tevens te zien in de maatschappelijke projecten die het Hendrik Pierson Fonds subsidieert. Van oudsher waren dit vooral projecten voor alleenstaande moeders, maar de afgelopen jaren zijn hier ook steeds meer projecten rondom vaderschap bij gekomen. Want ‘kinderen hebben hun wortels -en ook hun voorbeelden- in de families van hun vader én van hun moeder,’ aldus voorzitter Resy Broekhoven.

Sinds de oprichting in 1975 zetten we ons vol overtuiging en passie in voor onze doelgroep en hopen dit nog lang te kunnen blijven doen.

 


 

  • Ontstaan van het HPF

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design