Steun voor alleenstaande ouders

Individuele hulp

ATT00044Organisaties die zich richten op hulp aan alleenstaande ouders, kunnen een aanvraag indienen voor individuele cliënten. De maximale vergoeding bedraagt 350 euro. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage voor:

De inrichting van een woning
Voorbeeld: een cliënt moet na verblijf in een opvanghuis een nieuwe woning inrichten en is afhankelijk van een bijstandsuitkering of minimumloon.

Studiekosten
Voorbeeld: aanvragen voor studiefinanciering bij andere fondsen zijn niet gehonoreerd, maar het volgen van een studie is voor de cliënt een belangrijke stap op weg naar een zelfstandig bestaan.

Een buitenlandse reis
Voorbeeld: een alleenstaande Marokkaanse moeder woont met haar twee jongste kinderen in Nederland. Haar oudste zoon is destijds achtergebleven. Ze wil hem graag ophalen uit Marokko, maar heeft geen geld voor de reis.

Vakantie
Voorbeeld: in het kader van de hulpverlening is een vakantie voor de cliënt dringend gewenst, maar de cliënt kan dit zelf niet betalen.

LET OP: Wij vergoeden geen aanvragen voor een laptop voor gebruik op school of thuis. Hiervoor zijn voldoende andere mogelijkheden om die aan te vragen.

LET OP: Het is niet mogelijk om als cliënt direct een beroep op ons fonds te doen. Aanvragen dienen altijd door de maatschappelijke instellingen ingediend te worden.

Individuele hulp aanvragen

 

Wat een ontzettend groot gebaar is het dat jullie het mogelijk maken om deze opleiding te doen! Zonder jullie hulp was dit echt niet gelukt. Mijn moeder en ik hebben al van alles geprobeerd en het zag er niet goed uit. Nu ga ik vol goede moed en met veel zin het schooljaar in.

 


 

  • Individuele hulp

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design