Steun voor alleenstaande ouders

Bestuursleden

 

Résy Broekhoven

Resy Broekhoven (voorzitter)

Resy Broekhoven (1952) startte in 1979 als orthopedagoog coördinator in een klein kinderhuis in Amsterdam: Amstelstad. Later ging ze aan de slag bij Spirit Jeugd-en Opvoedhulp, eerst als regiomanager en vanaf 2012 als adjunct directeur Gespecialiseerde Hulp. In 2015 ging Resy met pensioen.

“Veel eenoudergezinnen hebben een zwakke positie in de samenleving. Ook binnen de jeugdhulpverlening zijn er veel jeugdigen uit een eenoudergezin. Een klein steuntje in de rug maakt het leven voor hen vaak al een beetje gemakkelijker.”

Dit motiveerde haar om in 2009 toe te treden tot het bestuur van het Hendrik Pierson Fonds.

 

 

Pieter Verhulst (bestuurslid)

Pieter Verhulst (penningmeester)

Pieter Verhulst (1972) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en werkt sinds 1997 in de financiële sector. Hij is getrouwd en heeft twee jonge kinderen, een meisje en een jongen. In zijn vrije tijd heeft hij jaren hockeytraining gegeven zeilkampen begeleid tijdens de zomervakantie.

Pieter is betrokken bij verschillende stichtingen die naar beter onderwijs streven voor kinderen in Nepal en Nicaragua. In 2014 trad hij toe als bestuurslid bij het Hendrik Pierson Fonds.

 

 

 

Kitlyn Tjin A Djie

Kitlyn Tjin A Djie (secretaris)

Kitlyn Tjin A Djie (1953) werd geboren in Paramaribo en emigreerde in 1969 naar Nederland. Sinds 1979 werkt ze in de jeugdhulpverlening in Amsterdam en geeft vanaf 1992 les aan hulpverleners, coaches en supervisoren.
Kitlyn ontwikkelde het model Beschermjassen voor transculturele ontwikkeling en diversiteit. Vanuit haar Bureau Beschermjassen geeft Kitlyn lezingen, workshops, trainingen en supervisie in allerlei contexten door het hele land.

“De kracht, oplossend vermogen en wijsheid van families om kinderen groot te groeien is bewonderenswaardig. Hier aan bijdragen op momenten dat het even niet meer gaat is een voorrecht.”

 

René Alferink (bestuurslid)

René Alferink (bestuurslid / cliëntenfonds)

René Alferink (1949) startte in 1973 als hulpverlener in een psychiatrisch verpleeghuis en daarna bij een instituut voor klinische gezinsbehandeling in Amsterdam. Vervolgens werkte hij bij verschillende Medisch Kleuterdagverblijven en in de laatste jaren voor zijn pensioen bij een Omgangshuis. Nadat hij in 2011 met pré-pensioen ging, bleef hij actief in diverse bestuursfuncties, onder andere bij het Hendrik Pierson Fonds.

“Met plezier heb ik me ingezet voor kinderen en hun ouders. Het ouderschap is het fundament voor elk kind om zich te ontwikkelen, of dat nu hetero -of homoseksuele ouders zijn, een gezin met één of twee ouders. Elk gezin heeft wel eens ondersteuning nodig. Het Hendrik Pierson Fonds geeft deze ondersteuning.”

 

Clemens Goes (bestuurslid / fonds-werving/projectenfonds)

Clemens Goes (1951) werd geboren in Hilversum. Kwam in 1974 naar Amsterdam om daar te werken als leerkracht in Amsterdam Oost. In de “achterstandswijk” de Dapper buurt gaf hij 17 jaar les vooral in de hoogste groepen. Na zijn studie pedagogiek (MOA) en het volgen van de schoolleiders cursus Esan en opleiding als intern begeleider, heeft hij verschillende functies in het onderwijs gehad: adjunct-directeur, directeur en intern begeleider. Hij maakte de overstap naar het speciaal onderwijs : eerst op een school voor langdurig zieke kinderen (cluster 3) en later op de van Detschool (cluster 4) waar vooral leerlingen met een psychiatrische problematiek en met gedragsproblemen zitten. In 2017 gaat Clemens met pensioen. Via Laura wist hij van het bestaan van het Hendrik Pierson fonds.
In zijn hele onderwijs carrière heeft hij de problematiek van kansarme kinderen van nabij mogen meemaken. Hij heeft kunnen zien hoe moeilijk ouders het vaak hebben hun kinderen in een problematische situatie groot te brengen. Is vaak onder de indruk van het doorzettingsvermogen en de kracht van ouders om het allerbeste voor hun kinderen te realiseren. In die situaties zijn helpende handjes vaak een lichtpuntje. Omdat het Hendrik Piersonfonds dit helpende handje wil zijn voor deze ouders is dit voor Clemens voldoende motivatie om toe te treden als bestuurslid tot dit fonds.

 

 

Laura_Wiskerke

Laura Wiskerke (bestuurslid / vakantieproject)

Laura Wiskerke (1986) startte in 2006 als sociotherapeut bij de Bascule, een kinderpsychiatrische instelling in Amsterdam. Na het afronden van haar studie Orthopedagogiek heeft zij de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs (cluster 4; kinderen met psychiatrische problematiek en gedragsproblemen). Als orthopedagoog bij stichting Orion (de Van Detschool) komt zij dagelijks in aanraking met eenoudergezinnen, die vanwege allerhande problemen hulpbehoevend zijn, regelmatig ook op financieel gebied. De strubbelingen waar zij mee te maken hebben, maken het soms zwaar hun kind te kunnen bieden waar zij, net als ieder ander kind, recht op hebben. Het versterken van de maatschappelijke positie van een alleenstaande ouder is iets waar wij als maatschappij in zouden moeten willen en kunnen bijdragen. Het Hendrik Pierson Fonds maakt zich hier sterk voor en daarom dit motiveerde haar om in 2016 toe te treden tot het bestuur van het Hendrik Pierson Fonds.

 

 

Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van vier jaar en is daarna nog een periode herkiesbaar.
Het bestuur heeft 3 of 4 keer per jaar een avondvergadering. Elk bestuurslid heeft een eigen takenpakket bv. afhandelen individuele hulp aanvragen, de aanvragen voor babyspullen en vakantiehuisjes, de financiën (penningmeester) het aanschrijven andere fondsen om het HPF te sponseren , het beoordelen in een commissie van de projectaanvragen . We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht u interesse hebben en kunt u de doelstellingen van ons fonds en activiteiten onderschrijven kan kunt u contact met ons opnemen. De voorzitter zal u dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

Beloningsbeleid – Bestuurfuncties zijn onbezoldigd.


 

  • Bestuursleden

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design