Steun voor alleenstaande ouders

Aanvraagformulier Projectsubsidie

Velden met * zijn verplicht

  Contactpersoon

  Naam*

  Functie*

  Telefoon*

  Email*

   

  Algemene gegevens project

  Projectnaam*

  Start- en einddatum*

  Totale projectbegroting*

  Gevraagd bedrag*

   

  Algemene gegevens aanvrager

  Organisatie*

  Adres*

  Postadres

  Rechtspersoon*

  KvK nummer*

  IBAN*

   

  Aanleiding / probleemstelling*

  - Vaak wordt een project gestart om iets te veranderen in de huidige situatie.
  Omschrijf de huidige situatie en de verandering die u wilt aanbrengen en waarom.
  - Waarom wordt het project juist nu gestart?
  - Zijn er andere initiatieven op dit gebied?

   

  Doelstellingen*

   

  Welke randvoorwaarden zijn nodig om het project te laten slagen?*

  - Tijd (bijvoorbeeld beschikbaarheid van personeel)
  - Kwaliteit (zijn er mensen nodig met specifieke kennis?)
  - Informatie (moet er vooronderzoek worden gedaan?)

   

  Risicofactoren*

  - Welke risicofactoren zouden voor een minder goed resultaat kunnen zorgen?
  - Welke factoren zouden voor vertraging kunnen zorgen?
  - Hoe probeert u dit te voorkomen?

   

  Projectgroep en samenwerking*

  Wie worden er bij het project betrokken en in welke rol?

   

  Planning*

  Welke activiteiten worden er wanneer verricht en door wie?

   

  Evaluatie*

  - Is er sprake van een tussentijdse evaluatie? Zo ja, hoe?
  - Hoe evalueert u na afloop van het project?

   

  Financiën*

  - Begroting
  - Wat is de investering vanuit uw eigen organisatie?
  - Zijn er elders financiële middelen aangevraagd? Zo ja, bij wie en voor welk bedrag?

   

  Upload hier uw bijlage(n)

   

  Na verzenden ontvangt u uw aanvraaggegevens per email.

   

  Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden bewaard, zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

   

   

  Uw steun is van harte welkom!

  Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

   

  Contact

  info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

   

  Privacy Reglement
  Colofon

  teksten thansz

  webdesign tinka4design