Steun voor alleenstaande ouders

Aanvraagformulier Projectsubsidie

Velden met * zijn verplicht

Contactpersoon

Naam*

Functie*

Telefoon*

Email*

 

Algemene gegevens project

Projectnaam*

Start- en einddatum*

Totale projectbegroting*

Gevraagd bedrag*

 

Algemene gegevens aanvrager

Organisatie*

Adres*

Postadres

Rechtspersoon*

KvK nummer*

IBAN*

 

Aanleiding / probleemstelling*

- Vaak wordt een project gestart om iets te veranderen in de huidige situatie.
Omschrijf de huidige situatie en de verandering die u wilt aanbrengen en waarom.
- Waarom wordt het project juist nu gestart?
- Zijn er andere initiatieven op dit gebied?

 

Doelstellingen*

 

Welke randvoorwaarden zijn nodig om het project te laten slagen?*

- Tijd (bijvoorbeeld beschikbaarheid van personeel)
- Kwaliteit (zijn er mensen nodig met specifieke kennis?)
- Informatie (moet er vooronderzoek worden gedaan?)

 

Risicofactoren*

- Welke risicofactoren zouden voor een minder goed resultaat kunnen zorgen?
- Welke factoren zouden voor vertraging kunnen zorgen?
- Hoe probeert u dit te voorkomen?

 

Projectgroep en samenwerking*

Wie worden er bij het project betrokken en in welke rol?

 

Planning*

Welke activiteiten worden er wanneer verricht en door wie?

 

Evaluatie*

- Is er sprake van een tussentijdse evaluatie? Zo ja, hoe?
- Hoe evalueert u na afloop van het project?

 

Financiën*

- Begroting
- Wat is de investering vanuit uw eigen organisatie?
- Zijn er elders financiële middelen aangevraagd? Zo ja, bij wie en voor welk bedrag?

 

Upload hier uw bijlage(n)

 

Na verzenden ontvangt u uw aanvraaggegevens per email.

 

Ik ga er mee akkoord dat mijn gegevens worden bewaard, zoals beschreven in onze Privacyverklaring.

 

 

Uw steun is van harte welkom!

Hoe kunt u het Hendrik Pierson Fonds steunen?

 

Contact

info@fiomhendrikpiersonfonds.nl

 

Privacy Reglement
Colofon

teksten thansz

webdesign tinka4design